Список засідань спецради

Інститут Фізіології ім. Богомольця
Перейти до: навігація, пошук

Зміст

15.11.2016 р. о 14:00

1. Публічний захист дисертації Болговою Тетяною Вікторівною на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин.

«Структурно-динамічні та функціональні особливості мітохондрій легень і серця при різних режимах інтервальних гіпоксичних тренувань».

Науковий керівник: Маньковська Ірина Микитівна, доктор медичних наук, професор, завідувач відділу по вивченню гіпоксичних станів Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця.

Офіційні опоненти:

 • Янчук Петро Іванович, доктор біологічних наук, професор кафедри фізіології людини та тварин ННЦ «Інститут біології» Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка.
 • Абрамов Андрій Володимирович, доктор медичних наук, професор кафедри патофізіології Запорізього Медичного Університету.

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця та на сайті www.biph.kiev.ua

15.11.2016 р. о 16:00

2. Публічний захист дисертації Коченовим Артемом Веніаміновичем на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.02 – біофізика.

«Збудливість гладеньком'язової клітини: вплив співвідношення іонотропних і метаботропних механізмів (модельні дослідження)».

Науковий керівник: Корогод Сергій Михайлович, доктор біологічних наук, професор, завідувач Дніпропетровським відділенням міжнародного центру молекулярної фізіології НАН України.

Офіційні опоненти:

 • Жолос Олександр Вікторович, доктор біологічних наук, професор, ННЦ «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, в.о. завідувача кафедри біофізики.
 • Філіпов Ігор Борисович, кандидат біологічних наук, Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, провідний науковий співробітник відділу нервово-м’язової фізіології.

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця та на сайті www.biph.kiev.ua


18.10.2016 р. о 14:00

Публічний захист дисертації Єгоровою Оленою Володимирівною на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.02 – біофізика.

«Високоафінна позитивна модуляція кальцієвих каналів P-типу агоністами μ-опіоїдних рецепторів».

Науковий керівник: Кришталь Олег Олександрович, доктор біологічних наук, академік НАН України, завідувач відділом фізико-хімічної біології клітинних мембран Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України. Офіційні опоненти:

 • Мірошниченко Микола Степанович, доктор біологічних наук, професор кафедри біофізики Навчально-наукового центру «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Електронна версія відгуку
 • Соловйов Анатолій Іванович, доктор медичних наук, професор, завідувач відділу експериментальної терапії Інституту фармакології та токсикології НАМН України. Електронна версія відгуку

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця та на сайті www.biph.kiev.ua


18.10.2016 р. о 16:00

Публічний захист дисертації Куликом В'ячеславом Борисовичем на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин.

«Опіоїдергічна регуляція активності Р2Х3-рецепторів у нейронах спінальних гангліїв».

Науковий керівник: Кришталь Олег Олександрович, доктор біологічних наук, академік НАН України, завідувач відділом фізико-хімічної біології клітинних мембран Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України. Офіційні опоненти:

 • Макарчук Микола Юхимович, доктор біологічних наук, професор, ННЦ «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри фізіології людини та тварин. Електронна версія відгуку
 • Філоненко Валерій Вікторович, доктор біологічних наук, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, завідувач відділу сигнальних систем клітини. Електронна версія відгуку

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця та на сайті www.biph.kiev.ua

27.09.2016 р. о 14:00

Публічний захист дисертації Думанською Ганною Валентинівною на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.02 – біофізика.

«Синаптична передача між гангліозними клітинами сітківки та нейронами colliculus superior в кокультурі в нормі та при гіпоксії»

Науковий керівник: Веселовський Микола Сергійович, академік НАН України, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділом фізіології нейронних мереж Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України.

Офіційні опоненти:

 • Жолос Олександр Вікторович, доктор біологічних наук, професор, в. о. завідувача кафедри біофізики Навчально-наукового центру «Інститут біології» Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка. Електронна версія відгуку
 • Борисова Тетяна Олександрівна, доктор біологічних наук, завідувач відділом нейрохімії Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України. Електронна версія відгуку

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця та на сайті www.biph.kiev.ua

21.06.2016 р. о 14:00

Публічний захист дисертації Топол Інною Олександрівною на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 14.03.14 – патологічна фізіологія.

«Функціональний стан кишково-асоційованої лімфоїдної тканини щурів в умовах соціального стресу і при модуляції складу кишкової мікрофлори».

Науковий керівник: Камишний Олександр Михайлович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри мікробіології, вірусології та імунології Запорізького державного медичного університету.

Офіційні опоненти:

 • Зябліцев Сергій Володимирович, доктор медичних наук, професор, завідувач відділу патофізіології, ендокринології та трансплантології Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України. Електронна версія відгуку
 • Блашків Тарас Вірославович, доктор біологічних наук, провідний науковий співробітник відділу імунології і цитотоксичних сироваток Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України. Електронна версія відгуку

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця та на сайті www.biph.kiev.ua.

21.06.2016 р. о 16:00

2. Публічний захист дисертації Болдирєвим Олексієм Ігоровичем на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.02 – біофізика.

«Експресія та функція низькопорогових кальцієвих каналів у таламусі та соматосенсорній корі головного мозку щурів в онтогенезі та в експериментальній моделі абсансної епілепсії».

Науковий керівник: Шуба Ярослав Михайлович, доктор біологічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Міжнародного центру молекулярної фізіології НАН України.

Офіційні опоненти:

 • Жолос Олександр Вікторович, доктор біологічних наук, професор, в.о. завідувача кафедри біофізики, ННЦ «Інститут біології» Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Електронна версія відгуку
 • Філоненко Валерій Вікторович, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу сигнальних систем клітини Інституту молекулярної біології і генетики НАН України. Електронна версія відгуку

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця та на сайті www.biph.kiev.ua.

07.06.2016 р. о 14:00

1. Публічний захист дисертації Сухановою Христиною Юріївною на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.02 – біофізика.

«Механізми кальцієвої сигналізації в артеріальних гладеньком’язових клітинах при активації іонотропних пуринорецепторів»

Науковий керівник: Гордієнко Дмитро Валерійович, заслужений діяч науки і техніки України, кандидат біологічних наук, завідувач лабораторії молекулярної фармакології та біофізики клітинної сигналізації (Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України).

Офіційні опоненти:

 • Жолос Олександр Вікторович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біофізики (ННЦ «Інститут біології», Київський національний університет ім. Т. Шевченка). Електронна версія відгуку
 • Кізуб Ігор Володимирович, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник відділу експериментальної терапії (ДУ «Інститут фармакології і токсикології№ НАМН України). Електронна версія відгуку

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця та на сайті www.biph.kiev.ua

07.06.2016 р. о 16:00

2. Публічний захист дисертації Мальченко Ольгою Анатоліївною на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія.

«Патогенетичне обґрунтування підходів до корекції пошкоджень тканин кінцівки при експериментальному реперфузійному синдромі»

Науковий керівник: доктор мед. наук, професор Кубишкін Анатолій Володимирович.

Офіційні опоненти:

 • Левашов Михайло Іванович, доктор мед. наук, професор, пров. наук. співробітник Інституту фізіології ім. Богомольця НАН України. Електронна версія відгуку
 • Артеменко Михайло Олегович, кандидат мед. наук, наук. співробітник відділу хірургії магістральних судин Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України. Електронна версія відгуку

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця та на сайті www.biph.kiev.ua


17.05.2016 р. о 14:00

1. Публічний захист дисертації МАЙСТРЕНКО Анастасією Михайлівною на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини та тварин.

Участь гіпоксія-індукованого фактору в молекулярних механізмах нейропротекції клітин гіпокампа

Науковий керівник: Скибо Галина Григорівна, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу цитології Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України.

Офіційні опоненти:

 • Мінченко Олександр Григорович, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу молекулярної біології Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України Електронна версія відгуку
 • Вайсерман Олександр Михайлович, доктор медичних наук, старший науковий співробітник ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова» НАМН України, завідувач лабораторії епігенетики. Електронна версія відгуку

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці та на сайті Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця

17.05.2016 р. о 16:00

2. Публічний захист дисертації ЗАБУГОЮ Оксаною Геннадіївною на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини та тварин.

Вплив обмеження харчування в період розвитку на параметри життєздатності та тривалість життя Drosophila melanogaster.

Науковий керівник: Вайсерман Олександр Михайлович, доктор медичних наук, старший науковий співробітник ДУ "Інститут геронтології ім. Д.Ф.Чеботарьова НАМН України", завідувач лабораторії епігенетики

Офіційні опоненти:

 • Літовка Ірина Георгіївна, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, провідний науковий співробітник відділу клінічної патофізіології. Електронна версія відгуку
 • Козерецька Ірина Анатоліївна, доктор біологічних наук, доцент, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доцент кафедри загальної та молекулярної генетики Навчально-наукового центру "Інститут біології. Електронна версія відгуку

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці та на сайті Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця


19.04.16 р. о 14:00

Публічний захист дисертації Дроздовською Світланою Богданівною на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин.

Фізіологічні та молекулярно-генетичні фактори фізичної працездатності у спорті

Наукові консультанти:

 • Ільїн Володимир Миколайович, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри медико-біологічних дисциплін Національного університету фізичного виховання і спорту України
 • Досенко Віктор Євгенович, доктор медичних наук, професор, завідувач відділу загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України.

Офіційні опоненти:

 • Коваленко Станіслав Олександрович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри анатомії, фізіології та фізичної реабілітації Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького. Електронна версія відгуку
 • Гарбузова Вікторія Юріївна, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри фізіології і патофізіології з курсом медичної біології Сумського державного університету. Електронна версія відгуку
 • Коритко Зоряна Ігорівна, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри анатомії та фізіології Львівського державного університету фізичної культури. Електронна версія відгуку

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця.


16.02.16 р. о 14:00

Публічний захист дисертації Ісаєвою Оленою Валентинівною на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин.

Вплив епілептиформної активності на функціонування головного мозку щурів

Науковий консультант: Кришталь Олег Олександрович, академік НАН України, доктор біологічних наук, директор Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України.

Офіційні опоненти:

 • Макарчук Микола Юхимович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри фізіології людини і тварин ННЦ «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Електронна версія відгуку
 • Цимбалюк Віталій Іванович, академік АМН України, доктор медичних наук, професор, заступник директора Інституту нейрохірургії ім. А. П. Ромоданова АМН України, завідувач кафедри нейрохірургії Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця. Електронна версія відгуку
 • Борисова Тетяна Олександрівна, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу нейрохімії Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України. Електронна версія відгуку

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця.


17.11.2015 р. о 14:00

1. Публічний захист дисертації Гончарової Катерини Олександрівни на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин.

Вплив екзокринної панкреатичної недостатності та її корекції на стан нейронів CA1 зони гіпокампа

Науковий керівник: Скибо Галина Григорівна, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, завідувач відділу цитології.

Офіційні опоненти:

 • Стеченко Людмила Олександрівна, доктор біологічних наук, професор Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця професор кафедри гістології і ембріології. Електронна версія відгуку
 • Макарчук Микола Юхимович, доктор біологічних наук, професор Навчально-наукового центру “Інститут біології” Київського національного університету імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри фізіології людини і тварин. Електронна версія відгуку

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця.

17.11.2015 р. о 16:00

1. Публічний захист дисертації Гур’янової Вероніки Леонідівни на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія.

МікроРНК-1 при експериментальній патології серця різного ґенезу

Науковий керівник: Досенко Віктор Євгенович, доктор медичних наук, професор, завідувач відділу загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології імені О.О. Богомольця НАН України.

Офіційні опоненти:

 • Братусь Віктор Васильович, доктор медичних наук, професор, головний науковий співробітник ННЦ «Інститут кардіології імені М.Д. Стражеска» НАМН України. Електронна версія відгуку
 • Соловйов Анатолій Іванович, доктор медичних наук, професор, завідувач відділу експериментальної терапії ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України» Електронна версія відгуку
 • ПІВЕНЬ Оксана Олександрівна, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник відділу генетики людини, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України. Електронна версія відгуку

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця.

22.09.2015 р. о 14:00

1. Публічний захист дисертації ЛИТВИНЕНКО Аліною Петрівною на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини та тварин.

«Cкоротливість міометрія матки при експериментальній імунокомплексемії та залізодефіцитній анемії у мишей».

Науковий керівник: Янчій Роман Іванович, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу імунофізіології Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України.

Офіційні опоненти:

 • Резніков Олександр Григорович, доктор медичних наук, професор, академік НАМН України, чл.-кор. НАН України, завідувач відділу ендокринології, репродукції і адаптації ДУ «Інституту ендокринології і обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України». Електронна версія відгуку
 • Скрипнюк Зеновій Дмитрович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри нормальної фізіології, біофізики, медичної біології та біологічної хімії Київського медичного університету УАНМ. Електронна версія відгуку

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця.

22.09.2015 р. о 16:00

2. Публічний захист дисертації ПЛОТНІКОВОЮ Лідією Миколаївною на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини та тварин.

«Вплив парціального тиску кисню та донора сірководню на проліферацію соматичних клітин людини лінії 4BL».

Науковий керівник: Березовський Вадим Якимович, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач відділом клінічної патофізіології Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України.

Офіційні опоненти:

 • Макарчук Микола Юхимович, доктор біологічних наук, професор, зав. кафедри фізіології людини та тварин ННЦ «Інститут біології», Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • Мурадян Хачік Казарович, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник лабораторії фізіології ДУ «Інституту геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України». Електронна версія відгуку

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця.


09.06.15 р. о 12:00

1. Публічний захист дисертації КРЯЧОК Тетяною Анатоліївною на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 14.03.04– патологічна фізіологія.

«Характер взаємозв’язку між патогенетичними факторами синдрому інсулінорезистентності в експериментальній моделі».

Науковий керівник: Братусь Віктор Васильович, доктор медичних наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії патофізіологічних та цитологічних дослiджень відділу фундаментальних дослiджень ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска» НАМН України.

Офіційні опоненти:

 • Кульчицький Олег Костянтинович, доктор медичних наук, професор, зав. лабораторії регуляції метаболiзму, заступник директора з наукової роботи ДУ «Iнститут геронтологiї iменi Д.Ф. Чеботарьова НАМН України.
 • Шейко Віталій Ілліч, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри анатомії та фізіології людини Київський університет ім. Бориса Гринченка.

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця.

09.06.15 р. о 14:00

2. Публічний захист дисертації КОНОНЕНКО Ольгою Миколаївною на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини та тварин.

«Молекулярна адаптація нейротрансмітерних систем мозку людини при алкоголізмі».

Наукові керівники:

 • Кришталь Олег Олександрович, доктор біологічних наук, академік НАН України, директор Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України.
 • Бакалкін Григорій Якович, кандидат біологічних наук, професор, керівник групи молекулярної нейропсихофармакології Університету м. Упсала, Швеція.

Офіційні опоненти:

 • Макарчук Микола Юхимович, доктор біологічних наук, професор, зав. кафедри фізіології людини та тварин ННЦ «Інститут біології», Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • Філоненко Валерій Вікторович, доктор біологічних наук, професор, зав. відділу сигнальних систем клітини, Інститут молекулярної біології та генетики НАНУ.

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця.

09.06.15 р. о 16:00

3. Публічний захист дисертації ІВАНЧЕНКО Оленою Зенонівною на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини та тварин.

«Випереджаючі зміни Н-рефлексів м’язів гомілки людини при довільних рухах контралатеральної нижньої кінцівки».

Науковий керівник: Сливко Емануїл Ілліч, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри медичної фізики, біофізики і вищої математики Запорізького державного медичного університету МОЗ України.

Офіційні опоненти:

 • Костюков Олександр Іванович, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділом фізіології рухів Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України.
 • Родинський Олександр Георгійович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фізіології ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України».

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця.25.11.2014 о 12:00

1. Публічний захист дисертації КОЧУБЕЄМ Сергієм Олександровичем на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.02 – біофізика.

«Механізми генерації синхронних коливань в мережах інтернейронів гіпокампа з шунтуючими ГАМКергічними синапсами. Модельні дослідження»

Науковий керівник: Савченко Леонід Петрович, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії синаптичної візуалізації, Університетський коледж Лондона, Лондон, Великобританія Офіційні опоненти:

 • Білан Павло Володимирович, доктор біологічних наук, завідувач лабораторії молекулярної біофізики, Інститут фізіології імені О.О. Богомольця НАН України
 • Філімонова Наталя Борисівна, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, ННЦ Інститут біології , Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця.

о 14:00

2. Публічний захист дисертації ДОВГАНЕМ Олександром Васильовичем на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.02 – біофізика.

«Молекулярні механізми кальцій-залежної сигналізації гіпокальцину в дендритному дереві нейронів гіпокампа щурів».

Науковий керівник: Білан Павло Володимирович, доктор біологічних наук, провідний науковий співробітник відділу загальної фізіології нервової системи, завідувач лабораторії молекулярної біофізики Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України.

Офіційні опоненти:

 • Кулагіна Ірина Борисовна, доктор біологічних наук, завідуюча кафедри Медико-біологічної фізики та інформатики ДЗ "Дніпропетровська медична академія".
 • Філоненко Валерій Вікторович, доктор медичних наук, завідувач відділу сигнальних систем клітини, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України.

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця.

о 16:00

3. Публічний захист дисертації РИБАЧУК Оксаною Андріївною на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини та тварин.

«Регенеративні ефекти при кокультивуванні стовбурових клітин різного ґенезу зі зрізами гіпокампа після киснево-глюкозної депривації».

Науковий керівник: Півнева Тетяна Андріївна, доктор біологічних наук, провідний науковий співробітник відділу цитології Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України. Офіційні опоненти:

 • Макарчук Микола Юхимович, доктор біологічних наук, професор, зав. Кафедри фізіології людини та тварин ННЦ «Інститут біології», Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • Цимбалюк Віталій Іванович, академік НАМН України, доктор медичних наук, професор, заступник директора ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України»

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця.14.10.2014 о 14:00

1. Публічний захист дисертації Борисюк Анною Леонідівною на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.02 – біофізика:

«Визначення параметрів кінетичних моделей іонних каналів з макроскопічних синаптичних струмів» ''Курсивний текст Науковий керівник: Білан Павло Володимирович, доктор біологічних наук, провідний науковий співробітник відділу загальної фізіології нервової системи, завідувач лабораторії молекулярної біофізики Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України.

Офіційні опоненти:

 • Корогод Сергій Михайлович, професор, доктор біологічних наук, Міжнародний центр молекулярної фізіології НАН України.
 • Жолос Олександр Вікторович, професор, доктор біологічних наук, Навчально-науковий центр «Інститут біології», Київський національний університет ім. Т. Шевченка.

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця.

14.10.2014 о 16:00

2. Публічний захист дисертації Опанасенко Ганною Валеріївною на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія:

"Стрес-індуковані порушення транспорту кисню і киснезалежних процесів у тканинах пародонта та їх фармакологічна корекція"

Науковий керівник – Маньковська Ірина Микитівна, доктор медичних наук, професор, завідувач відділу з вивчення гіпоксичнихстанів Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України

Офіційні опоненти:

 • Горчакова Надія Олександрівна, доктор медичних наук, професор кафедри фармакології з курсом клінічної фармакології Національного медичного університету ім.О.О.Богомольця.
 • Непорада Каріне Степанівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри медичної, біологічної та біоорганічної хімії ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» .

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця.


16.09.2014 о 14:00

Публічний захист дисертації БЛАШКІВИМ Тарасом Вірославовичем на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин - на тему:

«Регуляція репродуктивної функції: роль оксиду азоту в забезпеченні овуляції та імплантації»

Науковий консультант: Янчій Роман Іванович, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу імунофізіології Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України

Офіційні опоненти:

 • Макарчук Микола Юхимович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедрою фізіології людини і тварин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • Скрипнюк Зеновій Дмитрович – доктор біологічних наук, професор, проректор з наукової роботи ПВНЗ «Київський медичний університет УАНМ»
 • Чернишов Віктор Павлович, доктор медичних наук, завідувач лабораторії імунології ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім.О.О. Богомольця НАНУ.

24.06.2014 о 14:00

Публічний захист дисертації СЕМЕНИХІНОЮ Оленою Миколаївною на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – Фізіологія людини та тварин.

«Роль сірководню в регуляції тонусу гладеньких м’язів судин і кардіопротекторні механізми його дії»

Науковий керівник: Сагач Вадим Федорович, чл. – кор. НАН України, доктор медичних наук, професор, завідувач відділу фізіології кровообігу Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України.

Офіційні опоненти:

 • Янчук Петро Іванович, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу фізіології кровообігу НДІ фізіології імені академіка Петра Богача ННЦ «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • Тарасова Катерина Вікторівна, кандидат медичних наук, доцент кафедри фізіології НМУ ім. О.О. Богомольця.

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця.

22.04.2014 о 14:00

Публічний захист дисертації ХОМУЛОЮ Євгеном Валерійовичем на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.02 – біофізика.

«Особливості функціонування потенціалкерованих кальцієвих каналів Т-типу та ванілоїдних рецепторів TRPV1 при різних типах периферичної діабетичної нейропатії у щурів»

Науковий керівник: Войтенко Нана Володимирівна, доктор біологічних наук, заступник директора, завідувач лабораторії сенсорної сигналізації Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України.

Офіційні опоненти:

 • Жолос Олександр Вікторович, професор, доктор біологічних наук, Навчально-науковий центр «Інститут біології», Київський національний університет ім. Т. Шевченка.
 • Соловйов Анатолій Іванович, професор, доктор медичних наук, завідувач відділу експериментальної терапії ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМНУ»

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця.


Публічний захист дисертації ЧЕРКАСОМ Володимиром Петровичем на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.02 – біофізика.

«Клітинна сигналізація гіпокальцину у нейронах гіпокампа»

Науковий керівник: Білан Павло Володимирович, доктор біологічних наук, провідний науковий співробітник відділу загальної фізіології нервової системи, завідувач лабораторії молекулярної біофізики Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України.

Офіційні опоненти:

 • Корогод Сергій Михайлович, професор, доктор біологічних наук, Міжнародний центр молекулярної фізіології НАН України.
 • Філоненко Валерій Вікторович, професор, доктор біологічних наук, завідувач відділу сигнальних систем клітини Інституту молекулярної біології і генетики НАН України.

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця.

25.02.2014 о 14:00

Публічний захист дисертації ПОРТНИЧЕНКО Аллою Георгіївною на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія – на тему:

"Молекулярні механізми кардіопротекції при прекондиціюванні міокарда"

Науковий консультант: Мойбенко Олексій Олексійович, академік НАН України, доктор медичних наук, професор, завідувач відділу загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України

Офіційні опоненти:

 • Колесник Юрій Михайлович, доктор медичних наук, професор, ректор, завідувач кафедри патофізіології Запорізького державного медичного університету
 • Соловйов Анатолій Іванович, доктор медичних наук, професор, завідувач відділу експериментальної терапії Державної установи «Інститут фармакології та токсикології НАМН України»
 • Ігрунова Ксенія Миколаївна, доктор медичних наук, професор, завідувач Центральної науково-дослідної лабораторії Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця

14.01.2014 о 14:00

Публічний захист дисертації ГОРКОВЕНКОМ Андрієм Васильовичем на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин - на тему:

"Дослідження нелінійної динаміки передачі сигналів в системі мотонейрони-м’яз"

Науковий керівник: Костюков Олександр Іванович, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділом фізіології рухів (Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України)

Офіційні опоненти:

 • Мірошниченко Микола Степанович, академік АН ВШ України, доктор біологічних наук, професор, кафедра біофізики КНУ ім. Тараса Шевченка
 • Сливко Еммануїл Ілліч, доктор медичних наук, завідувач кафедрою медичної фізики, біофізики і вищої математики Запорізький державний медичний університет

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця


Публічний захист дисертації СТРОЄМ Дмитром Олександровичем на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія - на тему:

"Комплексний аналіз асоціації генетичних факторів із ризиком розвитку серцево-судинної патології".

Наукові керівники:

 • Мойбенко Олексій Олексійович, доктор медичних наук, професор, академік НАН України, завідувач відділом загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології імені О.О. Богомольця НАН України
 • Настенко Євген Арнольдович, доктор біологічних наук, завідувач відділом інформаційних технологій та математичного моделювання фізіологічних процесів Національного Інституту серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України

Офіційні опоненти:

 • Братусь Віктор Васильович, доктор медичних наук, професор, головний науковий співробітник ННЦ «Інститут кардіології імені М.Д. Стражеска» Академії медичних наук України
 • Россоха Зоя Іванівна, кандидат медичних наук, директор Державного закладу «Референс-центр з молекулярної діагностики Міністерства охорони здоров’я»

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця

10.12.2013 о 14:00

Публічний захист дисертації КУЗЬМЕНКО Марією Олексіївною на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин - на тему:

"Системні та молекулярно-генетичні механізми ремоделювання серця та його експериментальна терапія за допомогою біофлавоноїдів".

Науковий керівник: Мойбенко Олексій Олексійович, академік НАН України, завідувач відділу загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАНУ.

Офіційні опоненти:

 • Лановенко Іван Іванович, доктор медичних наук, професор, завідувач лабораторії патофізіології крові Державної установи «Інститут гематології та трансфузіології НАМН»,
 • Янчук Петро Іванович, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу фізіології кровообігу НДІ фізіології імені академіка Петра Богача ННЦ «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця.

12.11.2013 о 14:00

Публічний захист дисертації МЕЛЬНИКОМ Ігорем Васильовичем на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин - на тему:

"Електрична активність вторинних сенсорних нейронів больової чутливості в спинному мозку: механізми та регуляція"

Науковий консультант:

 • Костюк Платон Григорович , академік НАН України та АМН України.
 • Кришталь Олег Олександрович, академік НАН України, директор Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАНУ

Офіційні опоненти:

 • Федірко Наталія Вікторівна, доктор біологічних наук, доцент, професор кафедри фізіології людини і тварин Львівського національного університету ім. Івана Франка.
 • Корогод Сергій Михайлович, професор, доктор біологічних наук, завідувач Дніпропетровсь-кого відділення Міжнародного центру молекулярної фізіології НАНУ.
 • Жолос Олександр Вікторович, доктор біологічних наук, професор кафедри біофізики ННЦ “Інститут біології” Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.
З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця

08.10.2013 о 14:00

Публічний захист дисертації ЗАМОРСЬКОЮ Тетяною Михайлівною на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за. спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин - на тему:

"Дослідження впливу екзогенного мелатоніну та зміненого парціального тиску кисню на показники ремоделювання кісткової тканини".

Науковий керівник: Березовський Вадим Якимович, заслужений діяч науки і техніки України, професор, доктор медичних наук, завідувач відділом клінічної патофізіології (Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України)

Офіційні опоненти:

 • Макарчук Микола Юхимович, професор, доктор біологічних наук, завідувач кафедри фізіологія людини і тварин Київського національного університету ім. Т. Шевченка, Навчально-науковий центр «Інститут біології»
 • Магомедов Олександр Магомедович, професор, доктор біологічних наук, керівник лабораторії біохімії Інституту травматології та ортопедії НАМН
З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця

Публічний захист дисертації НОВОСЬОЛОВОЮ Наталією Сергіївною на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.02 – біофізика - на тему:
"Десенситизація Р2Х3 рецепторів: залежність від структури рецептора та фармакологічна чутливість".

Науковий керівник:

 • Кришталь Олег Олександрович, академік НАН України, доктор біологічних наук, директор інституту (Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця)
 • Гініатуллін Рашид Асхатович, професор, доктор медичних наук, завідувач лабораторії клітинної біології (Інститут молекулярних наук ім. А.І. Віртанена, Куопіо, Фінляндія)

Офіційні опоненти:

 • Тишкін Сергій Михайлович, доктор біологічних наук, головний науковий співробітник відділу експериментальної терапії Державна Установа «Інститут Фармакології і Токсикології НАМН України»
 • Мірошниченко Микола Степанович, академік АН ВШ України, доктор біологічних наук, професор кафедри біофізики Навчально-наукового центру «Інститут біології», Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка
З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця

10.09.2013 о 14:00

Публічний захист дисертації ШИПШИНОЮ Марією Сергіївною на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за. спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин - на тему: "Властивості нейропередачі в синапсах первинних аферентних нейронів на нейронах дорсальних рогів спинного мозку щурів у кокультурі".

Науковий керівник: Веселовський Микола Сергійович, доктор біологічних наук, професор, академік НАН України, завідувач відділу фізіології нейронних мереж Інституту фізіології (Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України)

Офіційні опоненти:

 • Романенко Олександр Вікторович, член-кор. НАН України, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедрою біології НМУ ім. О.О. Богомольця
 • Ямінський Юрій Ярославович, доктор медичних наук, науковий співробітник, лікар-нейрохірург відділення відновлюваної нейрохірургії ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова» АМН України
З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця

Публічний захист дисертації КУЗНЕЦОВИМ Кирилом Ігоровичем на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.02 – біофізика - на тему: "Модуляція Kv3 каналами тонічної імпульсації та динаміки внутрішньоклітинного кальцію в гангліозних клітинах сітківки ока щура".

Науковий керівник: Федулова Світлана Анатоліївна, доктор біологічних наук, професор, зав. лабораторією біофізики синаптичної передачі відділу фізіології нейронних мереж Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України

Офіційні опоненти:

 • Говорун Дмитро Миколайович, член-кор. НАН України, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу молекулярної та квантової біофізики Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
 • Жолос О.В., доктор біологічних наук, професор кафедри біофізики ННЦ «Інститут біології», Київського національного університету імені Тараса Шевченка
З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця

11.06.2013 о 14:00

Публічний захист дисертації Жуковської Анни Сергіївни на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за. спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія - на тему:

"Вплив модифікації жирнокислотного складу клітинних мембран на механізми порушення функції серця при експериментальному цукровому діабеті".

Науковий керівник: Мойбенко Олексій Олексійович, доктор медичних наук, професор, академік НАН України, завідувач відділом загальної та молекулярної патофізіології (Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України)

Офіційні опоненти:

 • Талаєва Тетяна Володимирівна, доктор мед. наук, професор, завідувач відділу патофізіології (Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеска» АМН України)
 • Приступюк Олександр Максимович, кандидат мед. наук, доцент кафедри ендокринології (Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця).
З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця

Публічний захист дисертації Вятченко-Карпінського В’ячеслава Юрійовича на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.02 – біофізика - на тему: "Модуляція функціонування Р2Х3-рецепторів аналогами діаденозинових поліфосфатів в сенсорних нейронах щурів при больових синдромах".

Науковий керівник: Войтенко Нана Володимирівна, доктор біол. наук, завідувач лабораторії сенсорної сигналізації відділу загальної фізіології нервової системи (Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України)

Офіційні опоненти:

 • Жолос О.В., доктор біологічних наук, професор кафедри біофізики ННЦ «Інститут біології», Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • Соловйов А.І., доктор медичних наук, професор, зав. відділом, ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМНУ»
З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця

21.05.2013 о 14:00

Публічний захист дисертації ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ Тетяни Юріївни на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин - на тему:

" Функціонування органів репродуктивної системи в умовах експериментального імунного ушкодження яєчників ".

Науковий консультант:
Янчій Роман Іванович – доктор біол. наук, професор, завідувач відділу імунології і цитотоксичних сироваток Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України

Офіційні опоненти:

 • Макарчук Микола Юхимович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедрою фізіології людини і тварин Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка
 • Носенко Надія Дмитрівна, доктор біологічних наук, завідувач лабораторії нейрогормональної регуляції репродукції і адаптації Інституту ендокринології та обміну речовин АМН України
 • Чернишов Віктор Павлович, доктор медичних наук, завідувач лабораторії імунології НДІ педіатрії акушерства і гінекології АМН України
З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця

23.04.2013 о 14:00

Публічний захист дисертації Кулагіної Ірини Борисівни на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.02 – біофізика - на тему:

" Структурно-залежні особливості просторово-часової картини авторитмічної активності нейронів ".

Науковий консультант:
Корогод Сергій Михайлович – доктор біол. наук, професор, завідувач Дніпропетровским відділенням МЦМФ НАНУ

Офіційні опоненти:

 • Веселовський Микола Сергійович, академік НАН України, доктор біологічних наук, професор, завідувач Відділу нервових мереж Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України
 • Говорун Дмитро Миколайович, член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу молекулярної біофізики, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
 • Жолос Олександр Вікторович, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри біофізики Навчально-наукового центру «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка
З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця

02.04.2013 о 14:00

Публічний захист дисертації Дорофеєвої Наталі Олександрівни на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04. - патологічна фізіологія - на тему:

" Роль сірководню в зміні функціонування серця гіпертензивних тварин ".

Науковий керівник: Сагач Вадим Федорович –чл.-кор. НАН України,
доктор мед. наук, професор, завідувач відділу фізіології кровообігу, Інститут фізіології ім.. Богомольця НАНУ

Офіційні опоненти:
Талаєва Т.В., доктор мед. наук, професор, завідувач відділу патофізіології, Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеско АМН України
Кришталь М.В., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри патофізіології, Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця

05.03.2013 о 14:00

Публічний захист дисертації Фучко Оксаною Любомирівною на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04. - патологічна фізіологія - на тему:

"ДОСЛІДЖЕННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖ ФУНКЦІЯМИ ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ ТА ПЕЧІНКИ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ БАЛЬНЕОТЕРАПІЇ МІНЕРАЛЬНОЮ ВОДОЮ «НАФТУСЯ»".

Науковий керівник: д.м.н., професор Івасівка Степан Васильович,
Інститут фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України, провідний науковий співробітник лабораторії експериментальної бальнеології

Офіційні опоненти:
д.м.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України Талько Вікторія Василівна,
ДУ „Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України”, директор Інституту експериментальної радіології

д.б.н., доктор біологічних наук, професор Янчій Роман Іванович, Інститут фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України, завідувач відділу імунології і цитотоксичних сироваток

05.02.2013 о 14:00

Публічний захист дисертації Розовою Катериною Всеволодівною на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 - фізіологія людини та тварин - на тему:

"Структурні та функціональні зміни біологічних бар’єрів і мітохондріального апарату легень і серця та їх роль у забезпеченні організму киснем при гіпоксії та стресі".

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця.
Науковий консультант: д.б.н., професор Маньковська І.М., Інститут фізіології ім. Богомольця НАНУ.

Офіційні опоненти:
д.м.н., проф.Березовський В.Я., Інститут фізіології ім. Богомольця НАНУ
д.б.н., Лябах К.Г., Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова НАНУ

д.б.н., проф. Квітницька-Рижова Т.Ю., ДУ „Інститут геронтології ім. Д.Ф.Чеботарьова НАМН України”

15.01.2013 о 14:00

Публічний захист дисертації Мазниченком Андрієм Володимировичем на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 - фізіологія людини та тварин - на тему:

"Зміни активності в нейронних мережах спинного мозку при розвитку втоми та запаленні скелетних м'язів".

Науковий керівник: д.б.н., професор Костюков О.І.

Офіційні опоненти:
д.б.н., проф. Федулова С.А., Міжнародний центр молекулярної фізіології НАНУ, пров. н.с.
д.б.н., Півнева Т.А., Інститут фізіології НАНУ, пров. н.с.

к.б.н., Ноздренко Д. М., с.н.с. НД Сектору біофізики відділення експериментальної біології ННЦ Інститут біології, КНУ ім. Тараса Шевченка
Особисті інструменти
Навігація
societies
additional
Перегляди
Простори назв
Варіанти
Інструменти
Дії