Аспірантура

Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця
Перейти до: навігація, пошук

Підготовка в аспірантурі Інституту здійснюється за спеціальностями:

 • 091 - "Біологія" (біофізика, фізіологія людини та тварин та патологічна фізіологія)
  • Ліцензійний обсяг 15 місць

та

 • 222 - "Медицина" (патологічна фізіологія).
  • Ліцензійний обсяг 7 місць
 • У поточному, 2023 р. році за державним замовленням : біологія (091): 4 місця, медицина (222): 1 місце
 • Навчання в аспірантурі проводиться як з відривом від виробництва (4 роки), так і без відриву від виробництва (4 роки).
 • Форма навчання: денна (бюджет) або заочна (на контрактній основі)
 • Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть вступати до аспірантури: другий освітній рівень (магістр)

Підготовка здійснюється за рахунок:

 • коштів Державного бюджету України - за державним замовленням
 • коштів юридичних та фізичних осіб - на умовах контракту - понад державне замовлення;

Прийом та навчання іноземців та осіб без громадянства здійснюється на підставі:

 • міжнародних договорів України;
 • загальнодержавних програм;
 • договорів, укладених інститутом з юридичними та фізичними особами.

Коротка довідка про аспірантуру - Завантажити

довідки за тел. (044) 256-25-50, 256-24-21, 256-24-93, 256-24-30 (моб. 066-766-88-26)


Керівниками здобувачів можуть бути керівники відділів або співробітники відділів зі ступенем доктора або кандидата наук за погодженням із завідувачами відділів інституту.

Останні новини

Презентація буде в той же день що і іспит із спеціальності New.png

Вимоги до презентації дослідницької пропозиції New.png


У 2023 році вступні іспити до аспірантури відбудуться у вересні: зі спеціальності у приміщенні Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця (14 вересня 2023 р. о 10:00), іноземна мова (22 вересня 2023 р. о 10:00) - в приміщенні ЦНДВІМ (Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України, Київ, вул. Трьохсвятительська, 4).New.png


З липня 2023 відкриється прийом електронних заявок для вступу до аспірантури ІФБ НАН України. У вас є можливість завчасно заповнити та надіславши ЕЛЕКТРОННУ ФОРМУ New.png


Прийом оригіналів документів триває з 1 вересня до 10 вересня (включно). Візьміть до уваги, якщо у період вступної кампанії у Вас немає можливості надати друковані документи особисто за адресою установи, їх можна переслати у сканованому вигляді на e-mail: graddep@biph.kiev.ua

 • За необхідності, подати документи можна у будь який робочий день з 01.06.2023 по 10.09.2023.New.png

Додаткова інформація за телефонами 256-24-21 або 256-25-50

Документи надавати за адресою: м. Київ, вул. Богомольця 4, Адміністративний корпус, к. 111 "Випускова кафедра"Правила прийому до аспірантури

Правила прийому 2023 рік

Згідно з ПОЛОЖЕННЯМ про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, ЗАКОНУ УКРАЇНИ Про наукову і науково-технічну діяльність та інформаційного листа НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ до аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають повну вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра.

Вступники до аспірантури подають на ім'я директора Інституту такі документи:

 • 1. заяву; (приклади форми заяви для спеціальності 091 Біологія Скачати Doc або 222 Медицина Скачати Doc; в заяві необхідно вказати контактний номер телефону;
 • 2. особовий листок з обліку кадрів з фотографією, завірений відділом кадрів за місцем роботи;
 • 3. 2 фотокартки 3x4;
 • 4. список опублікованих наукових праць і винаходів та копії статей (за наявності);
 • 5. резюме планованого дисертаційного проекту;
 • 6. медичну довідку про стан здоров'я за формою № 86-у;
 • 7. засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном - копію нострифікованого диплома) з копією витягу із залікової відомості (додатку до диплому);
 • 8. рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності);
 • 9. направлення від організації, для якої за державним замовленням буде здійснюватись підготовка аспіранта (у випадку держзамовлення);
 • 10. копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для осіб, які вступають до аспірантури з відривом від виробництва);
 • 11. автобіографію (форма у відділі кадрів);
 • 12. засвідчену копію трудової книжки (за наявності);
 • 13. копії паспорта та посвідчення військовозобов'язаного;
 • 14. трудову книжку (за наявності) із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв'язку зі вступом до аспірантури з відривом від виробництва подається аспірантом особисто на початок навчання в аспірантурі (у випадку зарахування до аспірантури денної форми навчання);
 • 15. сертифікат відповідності володіння іноземною мовою на рівні В2 або вище (за наявності);
 • Папку паперову із зав’язками
 • Документи представляються вступником особисто, мати оригінали документів: паспорта, диплома про вищу освіту та військового документу

Заяви про прийом до аспірантури з усіма зазначеними вище документами приймаються з 25 червня до 10 вересня щодня, крім суботи та неділі, з 10:00 до 16:00. Секретарю-методисту Випускової кафедри - Ченцовій Ілоні Іванівні к.111 Адмінкорпусу. тел. 256-25-50, ел. пошта: graddep@biph.kiev.ua (довідка за телефонами 256-24-93, 256-24-30). З 13 серпня 2022 по 31 серпня документи приймаються Розовою Катериною Всеволодівною у к. 318 Адміністративного корпусу тел.256-24-93

У разі наявності відповідного сертифікату по іноземній мові , вступний екзамен зараховується автоматично (про відповідність сертифікату можна дізнатись завчасно (до іспиту) в [центрі ЦНДВІМ]

Допуск до вступних іспитів до аспірантури виноситься приймальною комісією інституту за результатами співбесіди вступника з передбачуваним науковим керівником, комісією, розгляду дослідницької пропозиції (резюме) та поданих наукових праць (за наявності) з урахуванням письмової згоди передбачуваного наукового керівника.

Особам, допущеним за рішенням приймальної комісії до вступних іспитів до аспірантури, надається відпустка для підготовки та складання іспитів згідно з чинним законодавством України із розрахунку 10 днів на кожний вступний іспит. Всі вступники до аспірантури інституту складають вступний іспит з спеціальності в обсязі навчальної програми МОН державного іспиту для магістра або спеціаліста відповідної галузі знань та спеціальності та однієї з іноземних мов на вибір (англійської, німецької, французької, іспанської) в обсязі навчальної програми для вищого учбового закладу.

Зарахування на загальних підставах проводиться за правилами конкурсного відбору з урахуванням оцінок, отриманих за вступний іспит зі спеціальності, презентації дослідницької пропозиції та іноземної мови (Див. Конкурсний відбір). У разі одержання однакових оцінок переважне право при зарахуванні до аспірантури мають вступники, рекомендовані до вступу в аспірантуру Вченою радою Інституту, вищим балом по екзамену за спеціальністю, наявність наукових статей.

Конкурс проводиться на основі отриманих оцінок під час складання вступних іспитів згідно конкурсного відбіру.

Правила Конкурсного відбору очної форми навчання
Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до наступних правил:

 • Оцінювання кожного іспиту по 100 бальній системі
 • результати фахового іспиту (ФІ) коефіціент 1
 • результати оцінювання презентації дослідницької пропозиції (ПДП) коефіціент 1.0
 • результати іспиту з іноземної мови (ІМ) коефіціент 0,5
 • Конкурсний бал (КБ) обчислюється за такою формулою
 • КБ= ІФ+ПДП+0.5*ІМ

Мінімальне значення кількості балів (КБ) із фахового вступного випробування, з якими вступник допускається до рейтингового конкурсу становить 60 балів.

До вступників заочної форми навчання та контрактників КБ не застосовується.


Аспіранти, які навчаються з відривом від виробництва і успішно виконують індивідуальний план підготовки:

 • отримують стипендію у відповідності з чинним законодавством України;
 • іногородні аспіранти забезпечуються гуртожитком (без сім'ї);
 • користуються поліклінікою для Вчених;
 • користуються щорічно канікулами тривалістю два місяці (липень, серпень), які включаються до загального терміну навчання.

Аспіранти, які навчаються без відриву від виробництва та успішно виконують індивідуальний план роботи, користуються пільгами згідно з чинним законодавством України.

За грубе порушення правил внутрішнього розпорядку, вчинення протиправних дій, невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин аспірант може бути відрахованим з аспірантури.

Аспірант, який був зарахований до аспірантури за державним замовленням і відрахований через зазначені причини, відшкодовує вартість навчання в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Аспіранти, які закінчили навчання в аспірантурі за державним замовленням, працевлаштовуються згідно з типовою угодою до державних установ, навчальних закладів, а аспіранти, які закінчили навчання в аспірантурі поза державним замовленням, згідно з умовами контракту.

Термін навчання в аспірантурі з відривом від виробництва 4 роки, без відриву від виробництва - 4 роки (на контрактній основі). Для іноземних громадян навчання на контрактній основі.

Оплата за навчання на контрактній основі складає : заочна форма навчання - 20 тис. грн на рік, денна форма навчання - 25 тис. грн (у 2023-2024 навчальному році). Сплачувати можна двома частинами на протязі навчального року. Окремо сплачується англійська мова (вступний іспит і навчання (в разі потреби)).

Початок навчання в аспірантурі з 1 листопада.


Приклади документів, що подаються


Інформація про вступні іспити


Форми документів з біомедичної етики, які необхідні для оформлення дисертації

(необхідно зробити на першому або другому році навчання)

Особисті інструменти
Навігація
education
societies
additional
Перегляди
Простори назв
Варіанти
Інструменти
Дії