Аспірантура

Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця
Перейти до: навігація, пошук

Підготовка в аспірантурі Інституту здійснюється за спеціальностями:

 • 091 - "Біологія" (біофізика, фізіологія людини та тварин та патологічна фізіологія)
  • Ліцензійний обсяг 15 місць

та

 • 222 - "Медицина" (патологічна фізіологія).
  • Ліцензійний обсяг 7 місць
 • У поточному, 2024 р. році за державним замовленням : біологія (091): 4 місця, медицина (222): 1 місце
 • Навчання в аспірантурі проводиться як з відривом від виробництва (4 роки), так і без відриву від виробництва (4 роки).
 • Форма навчання: денна (бюджет або за контрактом) або заочна (на контрактній основі)
 • Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть вступати до аспірантури: другий освітній рівень (магістр)

Підготовка здійснюється за рахунок:

 • коштів Державного бюджету України - за державним замовленням
 • коштів юридичних та фізичних осіб - на умовах контракту - понад державне замовлення;

Прийом та навчання іноземців та осіб без громадянства здійснюється на підставі:

 • міжнародних договорів України;
 • загальнодержавних програм;
 • договорів, укладених інститутом з юридичними та фізичними особами.

Коротка довідка про аспірантуру - Завантажити

довідки за тел. (044) 256-25-50, 256-24-21, 256-24-93, 256-24-30 (моб. 066-766-88-26)


Керівниками здобувачів можуть бути керівники відділів або співробітники відділів ІФБ (за основним місцем роботи) зі ступенем доктора наук або доктора філософії/кандидата наук за погодженням із завідувачами відділів інституту.

Останні новини

 • New.png Увага, для вступників 2024 року! Міносвіти наголошує: абітурієнти, які планують вступати до аспірантури, повинні: надати результати Єдиного вступного іспиту (ЄВІ), складеного у 2023 або 2024 році. Оцінка за тест з іноземної мови має становити не менше ніж 150 балів. А також за тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) – не менше ніж 150 балів. Дані про результати ЄВІ будуть внесені до картки фізичної особи в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО).
 • Важливо! В Україні надалі під час вступу до аспірантури не зараховуватимуть сертифікати тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або Cambridge English Language Assessment з англійської мови, TestDaF з німецької мови, DELF або DALF з французької мови замість результатів вступних іспитів. Для допуску до вступу на навчання для здобуття ступеня доктора філософії, цьогоріч вступнику обов'язково треба надати результати

єдиного вступного іспиту.

Відповідно до Правил прийому ІФБ особам, які вступають для здобуття ступеня доктора філософії до аспірантури на основі магістратури з іншої галузі знань (спеціальності), ніж та, яка зазначена в їхньому дипломі, можуть встановлюватися додаткові вступні випробування.

основна сесія: 24 червня — 15 липня; додаткова сесія: 31 липня — 14 серпня.


 • Презентація буде в той же день що і іспит із спеціальності

Вимоги до презентації дослідницької пропозиції


У 2024 році вступні іспити до аспірантури відбудуться у вересні: зі спеціальності та презентація дисертаційного проєкту у приміщенні Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця (у вересні 2024 р. о 10:00), .New.png


З липня 2024 відкриється прийом електронних заявок для вступу до аспірантури ІФБ НАН України. У вас є можливість завчасно заповнити та надіславши ЕЛЕКТРОННУ ФОРМУ New.png


Прийом оригіналів документів триває з 1 вересня до 10 вересня (включно). Візьміть до уваги, якщо у період вступної кампанії у Вас немає можливості надати друковані документи особисто за адресою установи, їх можна переслати у сканованому вигляді на e-mail: graddep@biph.kiev.ua

 • За необхідності, подати документи можна у будь який робочий день з 01.06.2024 по 10.09.2024.New.png

Додаткова інформація за телефонами 256-24-21 або 256-25-50

Документи надавати за адресою: м. Київ, вул. Богомольця 4, Адміністративний корпус, к. 111 "Випускова кафедра"Правила прийому до аспірантури

Правила прийому 2024 рік


Аспіранти, які навчаються з відривом від виробництва і успішно виконують індивідуальний план підготовки:

 • отримують стипендію у відповідності з чинним законодавством України;
 • іногородні аспіранти забезпечуються гуртожитком (без сім'ї);
 • користуються поліклінікою для Вчених;
 • користуються щорічно канікулами тривалістю два місяці (липень, серпень), які включаються до загального терміну навчання.

Аспіранти, які навчаються без відриву від виробництва та успішно виконують індивідуальний план роботи, користуються пільгами згідно з чинним законодавством України.

За грубе порушення правил внутрішнього розпорядку, вчинення протиправних дій, невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин аспірант може бути відрахованим з аспірантури.

Аспірант, який був зарахований до аспірантури за державним замовленням і відрахований через зазначені причини, відшкодовує вартість навчання в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Аспіранти, які закінчили навчання в аспірантурі за державним замовленням, працевлаштовуються згідно з типовою угодою до державних установ, навчальних закладів, а аспіранти, які закінчили навчання в аспірантурі поза державним замовленням, згідно з умовами контракту.

Термін навчання в аспірантурі з відривом від виробництва 4 роки, без відриву від виробництва - 4 роки (на контрактній основі). Для іноземних громадян навчання на контрактній основі.

Оплата за навчання на контрактній основі складає : заочна форма навчання - 20 тис. грн на рік, денна форма навчання - 25 тис. грн (у 2023-2024 навчальному році). Сплачувати можна двома частинами на протязі навчального року. Окремо сплачується англійська мова (вступний іспит і навчання (в разі потреби)).

Початок навчання в аспірантурі з 1 листопада.


Приклади документів, що подаються


Інформація про вступні іспити


Форми документів з біомедичної етики, які необхідні для оформлення дисертації

(необхідно зробити на першому або другому році навчання)

Особисті інструменти
Навігація
education
societies
additional
Перегляди
Простори назв
Варіанти
Інструменти
Дії