Відділ цитології

Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця
Перейти до: навігація, пошук

Відділ цитології було організовано в 1996 р. на базі лабораторії нейроцитології. Незмінним завідувачем відділу і керівником наукових досліджень є доктор медичних наук, професор, лауреат премії ім.О.О. Богомольця, заслужений діяч науки і техніки України Галина Григорівна Скибо.

Зміст

Тематика досліджень

Наукова діяльність відділу цитології спрямована на дослідження клітинних і молекулярних механізмів розвитку нейродегенерації у різних відділах НС та пошук засобів нейропротекції. Основними напрямками досліджень є:

 • вивчення генетично-детермінованих молекулярних механізмів міжклітинної та внутрішньоклітинної сигналізації в нормі та при патології на моделях in vitro (церебральна ішемія, хвороба Альцгеймера)
 • молекулярні та клітинні механізми ендогенної нейропротекції за умов моделювання нейродегенеративних захворювань in vitro та in vivo
 • дослідження регенеративних властивостей стовбурових клітин різного ґенезу та особливостей їх застосування при експериментально викликаних нейродегенеративних патологіях in vivo (ішемія мозку, перинатальна патологія ЦНС, нейрозапалення)
 • розробка критеріїв біобезпеки культивування стовбурових клітин
 • дослідження клітинних механізмів, що обумовлюють дегенерацію тканини головного мозку, в умовах ротенонової моделі хвороби Паркінсона;
 • дослідження залежності структурних та функціональних особливостей головного мозку від функції шлунково-кишкового тракту in vivo (метаболічний синдром, екзокринна панкреатична недостатність) та in vitro
 • дослідження впливу речовин з антиоксидантною активністю на відновлення нервової тканини в умовах ішемії-реперфузії головного мозку in vivo • Синапси з неперервною (А) та перфорованою (В) постсинаптичними щільностями (червоні лінії) між дендритними шипиками хазяїна (ds, коричневі) і трансплантованими GFP+/DAB+ пресинаптичними аксональними терміналями (at, зелені) у контрлатеральній соматосенсорній корі ішемізованих щурів (Шкала – 0,2 мкм) Джерело
 • Анімація, створена з використанням серійних електронних мікрофотографій зони СА1 гіпокампа, яка ілюструє безпосередню взаємодію пірамідних нейронів та астроцитів шляхом екзоцитозу/ендоцитозу (для перегляду анімації клацніть на зображенні) Джерело
 • Нейрональні стовбурові/прогеніторні клітини з надекспресією FGF-2 (FGF-2-NPCs) формують контакти з кровоносним судинами в місцях, вкритих астроцитами, а не перицитами Джерело
 • Типи синапсів у СА1 зоні гіпокампа: червона стрілка – прості, жовта – перфоровані, зелені – множинні Джерело
 • Тривимірне реконструювання для вивчення синаптичної пластичності нейронів гіпокампа та реакції глії на ішемічне ураження Джерело

Об’єкти досліджень

 • тварини: щури, миші, піщанки, свині;
 • культури клітин: органотипові культури гіпокампа, дисоційовані культури нейронів центральної та ентеральної нервової системи.

Методи досліджень

 • моделювання нейродегенеративних станів in vivo (церебральна ішемія, хвороба Паркінсона, нейрозапалення, перинатальна патологія ЦНС, метаболічний синдром, екзокринна панкреатична недостатність) та in vitro (церебральна ішемія, хвороба Альцгеймера, стрес);
 • світлова, конфокальна й електронна просвічувальна мікроскопія;
 • імуногістохімія на світловому та електронно-мікроскопічному рівні;
 • поведінкові тести: відкрите поле, водний лабіринт Моріса, прогулянка по жердині, Т-лабіринт;
 • імуноблотинг;
 • морфометрія: комп'ютерний аналіз зображень, кількісний ультраструктурний аналіз.

Наукова співпраця

 • Лундський центр стовбурових клітин, Лундський університет, Лунд, Швеція;
 • Науковий центр здорового харчування, Лундський університет, Лунд, Швеція;
 • Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН України, Київ, Україна;
 • Дніпровський національний університет ім. О. Гончара, Дніпро, Україна.

У відділі організовано наукову базу для підготовки студентів (бакалаврів та магістрів) Навчально-Наукового Центру «Інститут біології та медицини» КНУ ім. Т.Г. Шевченка та Державної наукової установи «Київського академічного університету».

Склад відділу

Співробітники

 1. Скибо Галина Григорівна – завідувачка відділу, д.мед.н., проф., чл.-кор. НАН України skibo@biph.kiev.ua
 2. Никоненко Олександр Георгійович – пров. н. сп., д.б.н., agn@biph.kiev.ua
 3. Цупиков Олег Михайлович – пров. н. сп., д.мед.н., tsupykov@gmail.com
 4. Лушнікова Ірина Василівна – пров. н. сп., д.б.н., li@biph.kiev.ua
 5. Коваленко Тетяна Миколаївна – cт. н сп., к.б.н., tnk@biph.kiev.ua
 6. Осадченко Ірина Олексіївна – ст. н. сп., к.б.н., osad@biph.kiev.ua
 7. Манківська Олена Петрівна – ст.н.сп., к.б.н. emankovskaya@biph.kiev.ua
 8. Яценко Катерина Валентинівна – ст.н.сп., д.мед.н. kateryna.yatsenko@gmail.com
 9. Пацева Марина Анатоліївна – н. сп., к.б.н., pma@biph.kiev.ua
 10. Савчук Олена Іванівна – м.н.с., к.б.н., floweringbowl@ukr.net
 11. Сможаник Катерина Георгіївна – пров. інж.
 12. Майоренко Петро Петрович – пров. інж.
 13. Мельничук Людмила Павлівна - ст. лаб.

Аспіранти

 1. Чайка Наталія Вікторівна - nataliia_chaika@ukr.net
 2. Костюченко Ольга Андріївна - kostiuchenko.olha@biph.kiev.ua
 3. Кравченко Надія Анатоліївна. - kravchenko.nadiia@biph.kiev.ua
 4. Шепілов Дмитро Романович - shepilov@biph.kiev.ua

Вибрані публікації

Особисті інструменти
Навігація
education
societies
additional
Перегляди
Простори назв
Варіанти
Інструменти
Дії